Politica de confidentialitate

 

 

Politici de confidentialitate

  1. Identitatea si datele de contact ale operatorului

SOCIETATEA ROMANA DE HEMATOLOGIE

cu sediul Sos. Fundeni nr. 258, sector 2, Bucuresti,

având cod fiscal: 8270794,

cont n.r RO94RNCB0072049674870001,

deschis la BCR SECTOR 1

in calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.srh.org.ro si a aplicatiei pentru smartphone SRH 2018 (disponibila in Google Play si App Store), respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web sau aplicatia specificata, in vederea accesarii informatiilor sau transmiterii de mesaje.

Societatea Romana de Hematologie (SRH) incearca sa protejeze cat mai mult dreptul la intimitate si la imagine al utilizatorilor site-ului in scopul de a le oferi o experienta online sigura, care sa nu afecteze in mod negativ viata personala a utilizatorilor. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in sistem sunt utilizate numai in scopurile pe care le aveti in vedere. Suntem 100% antispam. Prin vizitarea site-ului, inregistrarea contului si acceptarea prezentei Politici de confidentialitate va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) RGPD. Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu crea contul de utilizator si de a nu accesa site-ul web sau aplicatia  operate de catre SRH.

 

  1. Definitii:

 

ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

“date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

“prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

“restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

“operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;

“persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

“destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

“consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

  1. Drepturile utilizatorilor site-ului

SRH, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-ului si aplicatiei smartphone (persoane vizate conform Regulamentului nr. 679/2016, si anume:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

 

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului sau aplicatiei SRH 2018 se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa la adresa de email: socromhem@yahoo.com

  1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre SRH

In momentul inregistrarii pe site-ul www.srh.org.ro sau la folosirea aplicatiei Conferinta SRH 2018, prin crearea unui cont, prin accesarea, ori prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare, SRH va colecta date cu caracter personal de natura sa identifice o anumita persoana.

In unele zone ale site-ului, SRH va cere sa furnizati date personale, incluzand numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon, si alte informatii care va pot identifica. In alte zone ale site-ului, SRH colecteaza date cu caracter personal, cum ar fi: varsta, sexul, interesele dvs. Uneori sunt colectate o combinatie intre cele doua tipuri de date.

Crearea contului pe site-ul www.srh.org.ro si abonarea la serviciile noastre ne faciliteaza accesul la datele dvs. cu caracter personal. SRH primeste, de asemeneaza, si inregistreaza pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul www.srh.org.ro. Politica SRH referitoare la cookie-uri poate fi consultata mai jos.

 

SRH utilizeaza comunicari de marketing direct: Lead Ads, notificari push web, push mobil. Prin accesarea si utilizarea site-ului www.srh.org.ro si aplicatia Conferinta SRH 2018 va exprimati, in mod expres, acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si primirea de comunicari de marketing direct, incluzand, dar fara a se limita la: Lead Ads, notificari web, notificari push mobil.

 

SRH utilizeaza informatiile stocate, datele cu caracter personal mentionate mai sus si furnizate de catre dvs. la inregistrarea si activitatea desfasurata pe site-ul www.srh.org.ro in scopul de a facilita accesul la site, de a imbunatati anumite servicii, precum si a va informa referitor la ultimele servicii de care sunteti interesat. Pentru utilizatorii abonati la newsletter si cei care au creat cont pe site, dar nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa de e-mail: socromhem@yahoo.com iar datele dvs. vor fi sterse din sistem.

  1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

SRH nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.srh.org.ro si aplicatia Conferinta SRH 2018, cu exceptia angajatilor si contractorilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele SRH sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului SRH, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a SRH sau a angajatilor ori contractorilor acesteia.

SRH a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului GDPR. SRH, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal. Totodata, SRH acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor si colaboratorilor, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai societatii  SRH , care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile prezentei politici de confidentialitate a datelor cu caracter personal si au semnat declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date. SRH poate furniza datele cu caracter personal colectate de la dvs. colaboratorilor sai cu care se afla in relatii de parteneriat, in temeiul acordurilor de confidentialitate incheiate cu acesta si numai in scopurile mentionate in cuprinsul prezentei Politici, dupa cum urmeaza: furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de marketing, furnizori servicii de plata/ bancare, furnizori realizare, intretinere si gazduire site.

Echipamentele de tip servere pe care este gazduit site-ul web www.srh.org.ro si aplicatia Conferinta SRH 2018 prin intermediul carora sunt colectate date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic, cat si la accesul de distanta, fiind instalat in locatie EU  Romania si Germania si supus periodic unui audit de securitate.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.srh.org.ro sunt retinute pe o perioada de 2 ani de la momentul colectarii/ prelucrarii, care este reprezentat de ultima accesare a site-ului www.srh.org.ro.

  1. Modificari ale politicii de confidentialitate

Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, SRH va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de date care sunt colectate si modul in care sunt utilizate. Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail., la adresa: socromhem@yahoo.com.

 

RECOMANDARI PRIVIND MANAGEMENTUL PACIENTILOR ONCO HEMATOLOGICI IN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Citeste mai mult