ALEGERI CONSILIU DE CONDUCERE SRH 2021

*Actualizare 9.09.2021:

Lista de candidaturi validate de catre comisia de validare:

Presedinte (1 candidat)

 • Daniel Coriu

Vicepresedinte (7 candidati)

 • Mihnea Zdrenghea
 • Sorina Badelita
 • Ioana Ionita
 • Anca Simona Bojan
 • Ciprian Tomuleasa
 • Andrei Colita
 • Horia Bumbea

Secretar general (1 candidat)

 • Radu Niculescu

Membri (14 candidati)

 • Anca Roxana Lupu
 • Andrei Colita
 • Iulia Ursuleac
 • Alina Tanase
 • Catalin Doru Danaila
 • Sorina Badelita
 • Aurelia Tatic
 • Ioana Ionita
 • Anca Vasilache
 • Anca Simona Bojan
 • Ciprian Tomuleasa
 • Nicoleta Mariana Berbec
 • Horia Bumbea
 • Mihnea Zdrenghea

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de votare a Consiliului de Conducere al Societății Române de Hematologie.

REGULAMENTUL DE ALEGERI AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE HEMATOLOGIE 2021

 

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de votare a Consiliului de Conducere al Societății Române de Hematologie.

In conformitate cu Statutul Societății Române de Hematologie,  in 2021 se va alege un nou Consiliu de Conducere al Societății.

I. VOR FI ALESI

 • Viitorul Presedinte al Societatii Romane de Hematologie (pentru mandatul 2021-2025);
 • Vicepresedintii- 4 pozitii  (pentru mandatul 2021-2025);
 • Membrii Consiliului de Conducere (pentru mandatul 2021-2025) – 11 pozitii .

II. DEPUNEREA CANDIDATURILOR:

Dosarele candidatilor vor fidepuse fizic la sediul S.R.H. din București, SosFundeni, nr 258, sau vor fi depuse online pe website-ul SRH la sectiunea Depunere online a candidaturilor (link: https://app.srh.org.ro/depunere-candidatura ) sau vor fi transmise pe email pe adresa socromhem@yahoo.com incepand cu data de 31 august 2021, pana cel tarziu pe data 08 Sept 2021, ora 23:59.

DOCUMENTELE depuse de fiecare candidat:

 1. Pentru pozitia de Presedinte SRH
 • Cerere depunere candidatura (anexa 1)
 • CV cu fotografie a candidatului
 • Proiectul de intentie al candidatului
 1. Pentru pozitiille de Vicepreşedinţi, Secretarul General şi membrii Consiliului de Conducere S.R.H:
 • Cerere depunere candidatura (anexa2, 3, 4)

Comisia de validare este alcatuita din presedintele in exercitiu si inca doi membrii alesi  de Consiliu de Conducere SRH.Aceasta Comisie va analiza si valida toate candidaturile depuse; rezultatul validării candidaturilor va fi afisat pe site-ul SRH www.srh.org.ro

III. CAMPANIA ELECTORALA

se va deschide pe data de 10 septembrie, după validarea candidaturilor. Fiecare candidat va avea libertatea de a-si sustine candidatura pana la data de  30 Sept. 2021, ora 23:59.

Membrii Societății Române de Hematologie cu drept de vot:

 • Adunarea Generală este organul de conducere al Societatii Române de Hematologie, alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot ai Societatii. Drept de vot în Adunarea Generală îl au doar membrii activi.
 • Membrii activi (conform art. 4.1 din Statutul S.R.H.) ai Societății Române de Hematologie cu o vechime de minim 6 luni au dreptul să fie aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale Societății Române de Hematologie.

Perioada de desfășurare a votului:

Votul se desfășoară in timpul sedintei Adunarii Generale SRH din data de 01 Oct 2021. Pentru cvorum este necesară prezenţa a cel puţin 20% din numărul total de membri activi ai S.R.H. Dacă nu se întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se repetă a doua zi, alegerile urmând a se desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi. Alegerea în funcţie se face cu majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi.

Procesul de alegere a Consiliului de Conducere:

Procesul de alegeri este condus de Biroul Electoral al AdunariiGenerale SRH. Biroul Electoral este format din trei membrii votati de Consiliu de Conducere SRH la propunerea presedintelui SRH in exercitiu. Ei sunt membrii ai Adunarii Generale SRH care nu sunt inscrisi in competitia electorala in desfasurare.

Atributiile Biroului Electoral:

– impreuna cu Secretarul General in exercitiu valideaza lista electorilor (lista membrilor SRH cu drept de vot).

– constată îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezentul regulament pentru candidaturi; comunică Comisiei de Validare candidaturile înregistrate si le face cunoscute prin afișare pe pagina de internet a SRH;

– Veghează la organizarea din timp a secţiilor de votare,

– Realizeaza buletinele de vot pentru fiecare pozitie

– Intocmeste procesul verbal al sedintei de alegeri

Adunarea Generala electivă îl alege pe Președintele care urmează, pe Vicepreședinți şi membrii Consiliului de Conducere S.R.H.

Preşedintele ales are dreptul şi prioritatea să nominalizeze un candidat pentru funcţia de secretar general, care trebuiesă întrunească majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi; în cazul în care persoana nominalizată nu obţine numărul de voturi necesare se vor face alte propuneri de către membrii S.R.H.

Dispoziții finale

– Prin depunerea documentatiei pentru candidatura, participantii isi manifesta expres acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul prevazut in acest regulament.

–  Votul este unic, secret și se realizează fizic. Pentru fiecare funcție este permis un singur vot, iar, după exercitarea lui, acesta nu poate fi schimbat.

Contestații

Contestațiile rezultatelor votului Consiliului de Conducere SRH se pot depune on line (socromhem@yahoo.com) sau înscris la sediul S.R.H. din București, SosFundeni, nr 258, de către membrii Adunării Generale în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor votului. Contestațiile se vor soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea scrisă a contestației de către un auditor independent agreat de S.R.H.

Validarea alegerilor Consiliului de Conducere a Societății Române de Hematologie

Validarea noii conduceri se face de catre Adunarea Generala si va fi consemnata intr-un proces verbal semnat de către Consiliul de Conducere al S.R.H.

DOCUMENTE UTILE