Alegeri 2022

Update: Proces verbal Comisia Electorala - click aici pentru a deschide documentul

08.10.2022 ora 12.00


Update: votul s-a incheiat

07.10.2022 ora 13.00

Raportul comisiei tehnice a fost intocmit si rezultatele votului sunt urmatoarele.

Voturi exprimate
Număr de membri care au votat: 163
Cvorum îndeplinit: da, 163/381 prezența la vot 42.78%


Rezultatele votului:
Pentru poziția 1 - Vicepreședinte Divizia Tinerilor Hematologi distribuția votului a fost:
Candidat Dr. Ruxandra Maria Irimia
144 (88.34%) Voturi PRO
19 (11.66%)Abțineri

Pentru poziția 2 - Membru în Consiliul de Conducere distribuția votului a fost:
Candidat Prof. Dr. Ana Maria Vlădăreanu
154 (94.48%) Voturi PRO
9 (5.52%) Abțineri


Update: se poate vota online

04.10.2022

Dacă sunteți membru SRH verificați adresa dvs. de email și urmați instrucțiunile pentru a vota online.

În situația în care nu ați primit email cu instrucțiunile de vot, accesați platforma SRH www.webinar.srh.org.ro, autentificați-vă cu email și parolă iar după autentificare puteți vota.

În situația în care nu vă amintiți parola de acces pe platforma SRH, puteți folosi funcția "am uitat parola" pentru a seta o nouă parolă. Procedura de resetare parola


Update: Afișare candidaturi depuse

12.09.2022

Candidatura depusă și acceptată pentru postul de Vicepreședinte (DTH) este: Dr. Ruxandra Maria Irimia

Candidatura depusă și acceptată pentru postul de Membru în Consiliul de Conducere este: Prof. Dr. Ana Maria Vlădăreanu


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ALEGERILOR IN CADRUL SOCIETATII ROMANE DE HEMATOLOGIE 2022-2026

DOWNLOAD REGULAMENT DOWNLOAD ANEXA 2 DOWNLOAD ANEXA 4

DISPOZITII GENERALE

Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Societății Române de Hematologie denumit în continuare Regulament stabileşte organizarea, desfășurarea şi modul de votare a unui membru în Consiliului de Conducere al Societății Române de Hematologie și al unui vicepreședinte care va conduce Divizia Tinerilor Hematologi.

Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu Actul Adițional al Statutului Societății Române de Hematologie, în 2022 se va alege un membru în Consiliului de Conducere al Societății Române de Hematologie și un vicepreședinte, care va conduce Divizia Tinerilor Hematologi.

Prezentul Regulament intră în vigoare după avizarea Consiliului de Conducere al SRH.

Principii generale respectate în organizarea și desfășurarea alegerilor în cadrul SRH:

  • • Alegerile se fac prin votul secret (electronic) al tuturor membrilor SRH care au achitat integral cotizația pentru anul 2020/2021

I. VOR FI ALESI:

  • • Vicepreședinte (DTH) - 1 poziție (pentru mandatul 2022-2026);
  • • Membru în Consiliului de Conducere – 1 poziție (pentru mandatul 2022-2026)

II. DEPUNEREA CANDIDATURILOR:

Dosarele candidaților vor fi depuse fizic la sediul SRH din București, Sos Fundeni, Nr. 258 sau vor fi transmise online pe adresa secretariat@hemato.ro începând cu data de 31 August 2022, până cel târziu pe data de 08 Septembrie 2022, ora 23:59.

DOCUMENTELE depuse de fiecare candidat:

  • • Cerere depunere candidatură (anexa 2 și 4)
  • • CV
  • • Scrisoare de intenție a candidatului (pentru poziția de vicepreședinte)

Comisia de validare este alcătuită din președintele în exercițiu și încă doi membri aleși de Consiliul de Conducere SRH. Această Comisie va analiza și valida toate candidaturile depuse. Rezultatul validării candidaturilor va fi afișat pe site-ul SRH - https://srh.org.ro/

III. CAMPANIA ELECTORALA

Se va deschide pe data de 15 septembrie 2022, după validarea candidaturilor. Fiecare candidat va avea libertatea de a-și susține candidatura până la data de 03 Octombrie 2022, ora 23:59.

MEMBRII SOCIETĂȚII ROMÂNE DE HEMATOLOGIE CU DREPT DE VOT :

Adunarea Generală este organul de conducere al Societății Române de Hematologie, alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de vot ai Societății. Drept de vot în Adunarea Generală îl au doar membrii activi.

Membrii activi (conform art. 4.1 din Statutul S.R.H.) ai Societății Române de Hematologie cu o vechime de minim 6 luni au dreptul să fie aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale Societății Române de Hematologie.

PERIOADA DE DESFASURARE A VOTULUI:

Votul se va desfășura online în perioada 04-07 Octombrie 2022. Pentru cvorum este necesară prezenţa a cel puţin 20% din numărul total de membri activi ai SRH. Dacă nu se întruneşte cvorumul necesar, alegerile urmând a se desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi. Alegerea în funcţie se face cu majoritatea de jumătate + 1 din voturi.

PROCESUL DE ALEGERE AL BIROULUI ELECTORAL:

Procesul de alegeri este condus de Biroul Electoral al Adunării Generale SRH. Biroul Electoral este format din trei membri votați de Consiliu de Conducere SRH la propunerea președintelui SRH în exercițiu. Ei sunt membri ai Adunării Generale SRH care nu sunt înscriși în competiția electorală în desfășurare.

Procesul de alegeri este coordonat de biroul tehnic, reprezentanți ai firmei Digital Agency.

ATRIBUTIILE BIROULUI ELECTORAL:

  • - împreună cu Secretarul General în exercițiu validează lista electorilor (lista membrilor SRH cu drept de vot).
  • - constată îndeplinirea condițiilor de fond și de formă prevăzute de prezentul regulament pentru candidaturi; comunică Comisiei de Validare candidaturile înregistrate și le face cunoscute prin afișare pe pagina de internet a SRH - https://srh.org.ro/
  • - veghează la organizarea din timp a organizării cu privire la votare,
  • - întocmește procesul verbal al ședinței de alegeri

Adunarea Generală electivă îl alege pe Vicepreședinte şi membru în Consiliului de Conducere SRH.

DISPOZITII FINALE

Prin depunerea documentației pentru candidatură, participanții își manifestă expres acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevăzut în acest regulament.

Votul este unic, secret și se realizează electronic. Pentru fiecare funcție este permis un singur vot, iar, după exercitarea lui, acesta nu poate fi schimbat.

Prezentul Regulament a fost avizat de către Consiliul de Conducere al SRH la data de 11.08.2022.

Componența Comitetului de Organizare a Alegerilor a fost propusă si aprobată de către Consiliul de Conducere al SRH la data de 11.08.2022.

CONTESTATII

Contestațiile rezultatelor votului Consiliului de Conducere SRH se pot depune online (secretariat@hemato.ro) sau în scris la sediul SRH din București, Sos Fundeni, nr 258, de către membrii Adunării Generale în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor votului. Contestațiile se vor soluționa în termen de 24 ore de la depunerea scrisă a contestației de către un auditor independent agreat de SRH.

Validarea alegerilor pentru un membru în Consiliului de Conducere a Societății Române de Hematologie si un vicepreședinte pentru Divizia Tinerilor Hematologi se va face de către Adunarea Generală și va fi consemnată într-un proces verbal semnat de către Consiliul de Conducere al SRH.

Calendarul alegerilor:

Publicarea prezentului Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor pe pagina de internet a SRH - Site: https://srh.org.ro/ 11.08.2022
Depunere candidatură Depunere candidatură 31.08.2022 - 08.09.2022
Afișare candidaturi depuse 12.09.2022 - Site: https://srh.org.ro/
Exprimare vot electronic 04-07.10.2022 (13:00)
Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații 08.10.2022 (pana in ora 13:00)
Validarea și anunțarea rezultatelor alegerilor 08.10.2022 (16:00)

*Pe e-mail se transmit toate documentele: secretariat@hemato.ro sau la sediul SRH